Política de privacitat

La present política de protecció de dades regula el tractament de dades que realitza Lloret Futur, S.A de les dades que pugui recollir en el seu portal web.

1.- Identitat del responsable de tractament.

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web i subdominis de www.lloretdemar.org és:

Lloret Turisme, LLORET FUTUR, S.A
NIF: A-17354333
Av. Alegries, 3. 17310 – Lloret de Mar
central-turisme@lloret.cat

2.- Finalitat dels tractaments de dades. 

Les dades que subministra a Lloret Futur, S.A per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de lliurar-li el servei que ens sol·licita.

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si vostè ha autoritzat aquest tractament.

A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

Tractament Per a què farem servir les seves dades Quant de temps conservarem les seves dades
Subscripcions Li remetrem informació dels nostres productes, serveis i activitats. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en el moment se suprimiran.Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.
Activitats i serveis: Kit del Lloretenc, formula weekend ,etc. Tractarem les seves dades per a la gestió de les activitats i serveis lliurats per Lloret Futur, S.A. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en el moment se suprimiran.Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.
Bústia de contacte, queixes o suggeriments Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d’això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de Lloret Futur, S.A.
Lloret Convention Bureau (LCB) Tractarem les seves dades en relació a la seva entitat com a membre del LCB o empresa interessada : gestió d’activitats, comunicar-li els serveis, atendre les seves peticions, etc. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es conservaran fins a que la seva entitat es doni de baixa del LCB o bé facin un canvi d’interlocutor.
Perfil del Contractant Tractarem les seves dades per a la gestió de contractació pública en tant que Lloret  Futur SA és una empresa pública. Les seves dades podran ser comunicades a l’Ajuntament de Lloret de Mar en l’exercici de les seves competències com a administració responsable de Lloret Futur. Les seves dades personals es conservaran com a part de procediment administratiu de l’entitat.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se li va informar i va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les seves dades i no es cediran les dades a tercers excepte que vostè ho hagi autoritzat expressament.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució dels serveis que ens ha sol·licitat i – en el cas del perfil del contractant – les competències pròpies de Lloret Futur, S.A.

L’usuari ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a Lloret Futur, l’Ajuntament de Lloret de Mar o a tercers. Lloret Futur es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

4.- Els seus drets en facilitar les seves dades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades:

  • Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem i fins i tot que les lliurem per portar-les a una altra companyia.
  • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les seves dades.
  • Portabilitat de les dades: que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

Per a això pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI presencialment o per correu ordinari a LLORET FUTUR, S.A. – Exercici de drets – Avinguda de les Alegries, 3 – 17310 Lloret de Mar, o a adreçant-se a  central-turisme@lloret.cat

5.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme Lloret Futur es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic dpd@lloret.cat o per correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de dades a Ajuntament de Lloret de Mar, Plaça de la Vila, 1 – 17310 Lloret de Mar.

6.- Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana, si vostè considera que Lloret Futur ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.