Àngel de Lloret

Àngel de Lloret

A la porta de Sant Pere del Bosc, la famosa escultura de l’àngel de Lloret us dóna la benvinguda. Camí de Sant Pere del Bosc

A la porta de Sant Pere del Bosc, la famosa escultura de l’àngel de Lloret us dóna la benvinguda. Camí de Sant Pere del Bosc