Carrer de les Viudes i Donzelles

Carrer de les Viudes i Donzelles

Aquest carreró amb nom curiós ens recorda un tòpic associat a la llegenda dels indians

Aquest carreró amb nom curiós ens recorda un tòpic associat a la llegenda dels indians: donzelles joves que esdevenien acabalades vídues en morir els esposos indians amb una clàusula al testament que les blindava per tornar-se a casar.