Antiga torre de defensa

Antiga torre de defensa

Coneguda com Can Grassot era una torre contra la pirateria.

Originalment, era un edifici exempt i de major altura que feia les funcions de vigilància de la costa davant de possibles atacs de la pirateria. A causa de la reconversió en habitatge particular i que hagi quedat engolida pel nucli urbà ha desfigurat tant la seva fesomia interna com externa, encara que la primitiva torre encara es pot arribar a reconèixer.

La planta baixa està minimament modifcada, consta d'un portal rectangular, al lateral dret hi ha una inscripció sobre placa de ceràmica que diu: " ANTIGA TORRE DE DEFENSA DEL POBLE ".

La resta de pissos no estan arrebossats i conserven la seva composicióinterna de pedres i còdols. Al primer pis hi ha una finestra quadrangular equipada amb llinda monolítica i muntants de pedra sorrenca, mentres que al segon pis trobem una finestra gòtica d'arc conopial.