Маршрут по историческому центру

Мы предлагаем маршрут, чтобы узнать о самом интересном наследии исторического центра Льорета.

Pabordia Nova - Can Marlés

Pabordia Nova - Can Marlés

Edifici exempt, d'arquitectura popular.

És una de les cases més interessants de Lloret pel fet que la seva estructura, del segle XVI, s'ha mantingut gairebé inalterada fins als nostres dies. De planta rectangular i teulada a dues aigües, tenia tres façanes, totes elles obertes amb finestrals de llinda recta emmarcats amb pedra. El portal és fet amb grans dovelles. A la clau hi ha diversos anagrames i la data de 1585. Va ser la pabordia o residència de l'administrador de la seu de Girona substituint un edifici anterior, situat a l'actual plaça d'Espanya.

Mirant fotografies del 1982 i actuals es percep que l'immoble no ha experimentat cap canvi dràstic ni significatiu estructuralment i formal, sinó que està absolutament igual. Els únics canvis, superficials que han afectat la cara de l'edifici com ara la substitució de la teulada vella per una de factura nova i el sanejament de part de l'arrebossat d'algunes façanes.