Casa Cabanyes

Casa Cabanyes

La casa data del 1909, però a la segona meitat del s XX hi van haver reformes i s'hi van afegir dues plantes més.

A la planta baixa hi ha una entrada ara finestra i una barana de barrots de terra cuita, amb una llinda d'arc rebaixat i brancals decorats amb motius neoclàssics.

Les mènsules dels balcons són típiques de finals del segle XIX i inicis del següent. Eren peces característiques de l'estil neoclàssic tardà i indicaven categoria social i prestigi.

L'edifici acaba coronat per una cornisa motllurada i una balustrada.