Маршрут по историческому центру

Мы предлагаем маршрут, чтобы узнать о самом интересном наследии исторического центра Льорета.

Pabordia Vella - Hostal Bella Dolores

Pabordia Vella - Hostal Bella Dolores

Pabordia medieval a càrrec dels canonges del capitol de la catedral de Girona. Residència senyorial.

Els emmarcaments són de pedra sorrenca i granítica, i els ampits són motllurats. La finestra central és més gran que les altres. A la llinda d'aquesta finestra més gran hi ha un alt relleu de tema marià amb una composició simètrica d'estil classicista. La Verge (del Roser) amb el nen, sota una gran corona està flanquejada per dos àngels, que la duen amb un llençol i són de dimensions molt més grans que la Verge.

La Pabordia de Lloret fou localitzada en aquest solar fins a finals del segle XVI, que passà a situar-se a la Casa Nova del Capítol o Casa Marlès. Per aquesta raó, i malgrat que la documentació de l'antiga pabordia arriba fins al segle XIV, l'estructura bàsica de la casa i algunes restes d'emmarcaments i llindes es poden situar al voltant del segle XVI.

https://www.lloret.cat/pandora/pdf.raw?query=id:0000031496&page=19&lang=ca&view=global