Girona und befestigte Dörfer

Rundweg von 130 km Länge durch Fischer-, Landwirtschafts- und Handwerkerdörfer bis nach Gerona und seiner großartigen Altstadt.

Hostalric

Hostalric

Ummauertes Dorf, Schloss

Amb una llargaria de 600 metres s'hi troba el recinte murallat, del segle XV.

A la part alta de la vila crida l'atenció l’església parroquial de Santa Maria. Encara que està aixecada sobre un edifici romànic anterior, l'església és d’estil gòtic i va ser reformada després de patir greus danys durant la Guerra del Francès.

A més amb l'opció de pujar a la torre Ararà, de 22 metres d’alçadaPobl

El recinte enmurallat va ser aixecat durant el segle XIV i refet al XVIII, aquest següeix el traçat de l'antic camí Ral, de Girona a Barcelona.

Va ser construït amb pedra basàltica grisa extreta del turó del castell. Té una llargària d'uns 600 metres i una alçada mitjana de 10m. Constava de quatre portals d'entrada:el portal de Barcelona, enderrocat a principis de segle XX i reconstruït el 1969; el de Girona, situat a l’entrada del carrer Major; el dels Ollers, situat a la part extrema del carrer del Forn; i el de les Vinyes, al corredor del ferrocarril.

On cada tram de muralla està defensat amb merlets i flanquejat per torres semicilíndriques o cilíndriques, de diferent alçada, fins un total de 8, sense comptar les torres dels Frares i del Convent, situades extramurs.

Els noms de les torres són, seguint l’ordre de dalt a baix: torre del portal de Barcelona, Ararà (la més notable), Tuies Negra, Caís, Bailina, Arenes (noms procedents de les cases a les quals estan adossades), Cabrera (adossada a l’antic hospital medieval dels Vescomtes del mateix nom) i la de la Plaça dels Bous.